Vrijwilligersvacature: Buurttoezichthouder Hardinxveld-Giessendam.

Wat doet een Buurttoezichthouder?

Als Buurttoezichthouder van Buurttoezicht Hardinxveld loopt u samen met een mede Buurttoezichthouder als koppel door de wijk. Tijdens u ronde kunt u geconfronteerd worden met allerlei problemen. Overlast jeugd, gemeentelijk gebreken, verdachte situaties of daadwerkelijke strafbare feiten. Als Buurttoezichthouder speelt u samen met uw mede Buurttoezichthouder in op deze verschillende situatie. Overlast gevende jeugd spreekt u aan, gemeentelijke gebreken geeft u door aan de gemeente en verdachte situatie of strafbare feiten geeft u door aan de politie. Op deze wijze zorgt u er op een preventieve manier voor dat Hardinxveld -Giessendam veilig blijft. U kunt op straat als oren en ogen voor politie en gemeente echt het verschil maken!

Ook doet Buurttoezicht Hardinxveld mee aan verschillende evenementen zoals de jaarlijkse braderie, Oranjefeesten etc. Buurttoezicht Hardinxveld organiseert ook zogenoemde actie avonden waarbij we met zoveel mogelijk Buurttoezichthouders de straat op gaan om Hardinxveld – Giessendam vei lig te houden. U geeft als vrijwilliger zelf aan of u deelt wilt nemen aan deze actie. Zo ja, dan wordt u ingepland voor deze acties.

Hoeveel tijd ben ik kwijt als vrijwilliger van Buurttoezicht Hardinxveld?

Als vrijwilliger van Buurttoezicht Hardinxveld bent u een aantal uur per maand kwijt. U wordt in overleg met de planner van de wijk of afdeling waar u Buurttoezichthouder bent ingepland. Dit gaat naar uw eigen voorkeur. U loopt minimaal 2 keer per maand een ronde door de wijk. U wordt in overleg met de planner ingepland in een
tijdsperiode van 19:00 uur tot maximaal 23:00 uur. Een ronde duurt gemiddeld één tot twee uur afhankelijk van de route van de ronde. Dit betekend dat u twee tot vier uur in de maand kwijt bent aan Buurttoezicht. Indien u de behoeft heeft om meer tijd in Buurttoezicht te steken, juichen wij dit natuurlijk van harte toe.

Hoe word ik vrijwilliger van Buurttoezicht?

Indien u vrijwilliger wil worden van Buurttoezicht Hardinxveld meldt u zich aan via onderstaan formulier.

Introductie gesprek en ronde

Vervolgens neemt Buurttoezicht Hardinxveld contact met u op voor een introductie gesprek. Tijdens dit introductie gesprek heeft u een gesprek met de coördinator van de afdeling of wijk waar u vrijwilliger wilt worden. Hierin bespreekt u wat wensen zijn m.b.t. inplannen, werkwijze etc. Ook krijgt u een uitleg over hoe Buurttoezicht Hardinxveld als organisatie werk en wat u als Buurttoezichthouder. Mocht u na het gesprek er een goed gevoel over hebben, wordt u ingepland voor een introductie ronde met een coördinator o f ervaren Buurttoezichthouder. Als het gevoel na de introductie ronde wederzijds positief is, gaat u door naar het screeningsproces .

Screening middels VOG

Na het introductiegesprek en introductie rondes dient u middels een Verklaring Onbesproken Gedrag ( VOG) te kunnen overleggen aan Buurttoezicht. Onkosten voor het indienen van de VOG wordt vergoed door Buurttoezicht. Indien uw VOG positief bevonden gaat u naar het laatste onderdeel van de selectieprocedure.

Intentieverklaring en uitreiken benodigdheden

Na het positief doorlopen van de eerdere selectie onderdelen dient u een intentieverklaring te ondertekenen waarbij u kennis neemt van de regels van Buurttoezicht en worden er afspraken gemaakt over de inzet die u aan
Buurttoezicht levert. Na het ondertekenen van de intentieverklaring krijgt u uw benodigdheden voor het uitoefenen van uw taak als Buurttoezichthouder uitgereikt .
U bent als vrijwilliger van Buurttoezicht Hardinxveld ook verzekerd namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam, middels een vrijwilligersverzekering.

Cursus en begeleiding op straat

In de eerste periode wordt u opgeleid en begeleid als Buurttoezichthouder. Tevens krijgt u een cursus avond aangeboden. Hierin wordt uitgebreider uitgelegd hoe Buurttoezicht Hardinxveld als organisatie is georganiseerd ​en hoe u dient om te gaan met situaties op straat. Eén keer per jaar krijgt u een weerbaarheidstraining
aangeboden, om u weerbaarder te maken bij uw ronde op straat

Interesse in deze vacature?

Hardinxveld-Giessendam.
Vrijwilligersvacature: Buurttoezichthouder