Hendrik-Ido-Ambacht

Buurtpreventie Hendrik-Ido-Ambacht heeft rechtstreeks contact met de politie. Wij melden aan de politie wat wij zien en ervaren, omgekeerd waarschuwt de politie ons als er trends zichtbaar zijn die wij extra in de gaten moeten houden. Daarnaast is er contact met Wijk- en Buurtgericht Werken, Rhiant Woningbouwvereniging en de brandweer. Die samenwerking is van groot belang.

Als buurtpreventie team letten we op van alles: verdachte personen en/of situaties, auto’s, deuren en tuinpoorten die niet goed zijn afgesloten, schuine stoeptegels en kapotte straatverlichting. We worden actief gesteund door de gemeente. Signaleren, alarmeren en noteren zijn kernbegrippen voor ons. Zichtbaar aanwezig zijn werkt preventief, dat is zeker!

Tijdens alle looprondes is achtervang van politie aanwezig en de meldkamer wordt geïnformeerd wanneer Buurtpreventie actief is. Bij calamiteiten neemt de operationeel coördinator contact op met de meldkamer en in overleg wordt afgesproken of onder-steuning van de politie ter plaatse gewenst c.q. noodzakelijk is.

Ga naar de site

Neem contact op met Buurtpreventie Hendrik-Ido-Ambacht